Blågula Bilen kör hjälpsändning till Gammalsvenskby

15 november 2022

Gammalsvenskby ligger i den nyligen befriade Kherson-regionen, vid Dnipros strand. Torsdagen den 10 november 2022 befriades byn av de ukrainska trupperna. De ryska trupperna förstörde infrastrukturen såsom el- och vattenförsörjningen, sprängde vägarna till byn och minerade området så att man inte kan ta sig till eller från byn. Hjälpbehovet är därför enormt vad gäller rent vatten, koks, bränsle och mediciner. Byn har tillgång till kläder och mat och till kaminer.

Blågula Bilen ska, i samverkan med Föreningen Svenskbyborna, köra hjälpsändningar ner till byn.  Organisationerna arbetar nära tillsammans för att inventera behoven och planera arbetet. Syftet är att få adekvat hjälp på plats så snabbt som det är möjligt med hänsyn till rådande säkerhetsläge.

Se mer information på Föreningen Svenskbybornas hemsida www.svenskbyborna.se

Projektet är nu genomfört och föl ut mycket väl!