Sponsorer

YrkesAkademin i Norrköping (https://ya.se/utbildningar/norrkoping/) hjälper oss att fixa våra lastbilar så att lastbilen är i bra skick när den lämnas till Ukraina.

YrkesAkademins reparationer utförs genom donationer från följande företag, so sponsrar de delar som behövs för att sätta lastbilarna i bra skick:

– BDS Åby Biltillbehör AB, Åby

– STS Norrköping – Sydhamnens Trailer Service

– Batterigubben AB, Norrköping

– Tage Rejmes Lastvagnar AB, Norrköping

– Bilia LB:s Lastbilar AB , Norrköping

Utan de generösa donationer som dessa företag har biddragit med, hade vi inte haft möjlighet att reparera lastbilarna.

Castellum (https://www.castellum.se) sponsrar Blågula Bilen med lagerlokal för vår verksamhet. Det är Castellums fastighet i Linköping som är Blågula bilens centrallager.

Det finns även fler sponsorer av Blågula Bilen som inte vill synas, utan endast hjälpa i bakgrunden. Om ni vill sponsra men inte synas på hemsidan eller i sociala medier så är detta självklart helt ok.

Vi vill sponsra Blågula Bilen

Sponsra en lastbil med last:

För 250.000 kr köper vi in en lastbil som blir er egen sponsrade lastbil. Summan täcker inköp av lastbil, administration, transportkostnader samt inköp av lämplig utrustning till Ukraina. Exakt vilken utrustning bestäms av mottagarna i Ukraina samt i dialog med er. Om ni vill synas på lastbilen med er logotyp, tillhandahåller ni dekaler som är lämpliga för lastbilen. 

Som sponsor av lastbilen syns ni på Blågula Bilens hemsida på Sponsor-sidan samt på hemsidans sidfot som huvudsponsor. Ni får även exponering i Blågula Bilens sociala medier (Twitter / Facebook / Instagram) med bild på lastbilen (med er logotyp) och delar av lasten. Ni @taggas självklart i exponeringen. Vi tar fram lämplig text och bild/bilder för sociala medie-exponering i samarbete med er. Som sponsor av lastbil med last får ni (inom 4 veckor efter leverans av lastbilen till Ukraina) foto på er lastbil i relevant sammanhang i Ukraina för ert eget användande. Ni får nyttjanderätt för bilen i alla rimliga sammanhang, inklusive reklam för ert företag.

Kontakta oss på kontakt@blagulabilen.se för frågor/detaljer.

Sponsra en lastbil:

För 70.000 kr köper vi in en lastbil som blir er egen sponsrade lastbil. Summan täcker inköp av lastbil samt transportkostnader till Ukraina. Om ni vill synas på lastbilen med er logotyp, tillhandahåller ni dekaler som är lämpliga för lastbilen. 

Som sponsor av lastbilen syns ni på Blågula Bilens hemsida på Sponsor-sidan. Ni får även exponering i Blågula Bilens sociala medier (Twitter / Facebook / Instagram) med bild på lastbilen med er logotyp. Ni @taggas självklart i exponeringen. Vi tar fram lämplig text och bild/bilder för sociala medie-exponering i samarbete med er. 

Kontakta oss på kontakt@blagulabilen.se för frågor/detaljer.

Sponsra ekonomiskt:

För valfri summa om minst 10.000 kr är ni med att spronsra lastbil och/eller utrustning till Ukraina. Summan används av Blågula Bilen till det ändamål som är mest akut för tillfället (sannolikt delbetalning av lastbil). 

Som sponsor av lastbilen syns ni på Blågula Bilens hemsida på Sponsor-sidan. Ni får även exponering i Blågula Bilens sociala medier (Twitter / Facebook / Instagram) med bild på lastbilen. Ni @taggas självklart i exponeringen. Vi tar fram lämplig text och bild/bilder för sociala medie-exponering. 

Kontakta oss på kontakt@blagulabilen.se för frågor/detaljer.

Samarbetsparter

Vi samarbetar med ”Ukrainska Föreningen Östergötland”, en ideell förening som jobbar med insamling och distribution av förnödenheter både i Ukraina och i Sverige. Genom Ukrainska Föreningen har vi dialog både med Ukrainare i Sverige, olika aktörer inne i Ukraina samt med Ukrainas ambassad i Sverige. 

Vi samarbeter med organisationen ”Bilar och dieselaggregat till Ukraina” som, precis som Blågula Bilen, köper fordon som skänks till Ukraina och samlar in utrustning som behövs. Vi hjälper varandra med logistiken, både i Sverige och gällande transporten till Ukraina.

Vi samarbetar med organisationen ”Ukraine Aid Operations” som har sin huvudsakliga verksamhet i USA men som även har resurser i Polen, Estland, Lettland och Litauen. UAO har störst fokus på skyddsutrustning till soldaterna men tillhandahåller även lätta fordon som jeepar och SUV:ar.

Vi samarbetar med organisationen ”OperationAid”, där vi genomför samleveranser, gemensamma insamlingar och hjälper varandra med logistik, administration och resurser, både i Sverige och i Ukraina. 

Vi samarbetar med andra privata initiativtagare som jobbar med insamling och transport av utrustning och förnödenheter. Samarbetet består i gemensam planering, delade transporter, kommunikation inom Sverige samt med samarbetsparter i Sverige, Polen och Ukraina.