Om Blågula Bilen

Allt började när Blågula Bilens grundare, Take Aanstoot hade en gammal lastbil som han beslutade att köra till Ukraina och donera.

Slava Ukraini!

Om Blågula Bilen

Vår affärsidé:

1. Köp en begagnad lastbil eller 4×4 pickup för donerade pengar.

2. Sätt fordonet i bra bruksskick så den är säker och kommer fungera länge i Ukraina.

3. Fyll fordonet med utrustning och förnödenheter som efterfrågas i Ukraina.

4. Kör fordonet till Ukraina och donera med last till Ukrainas försvar.

5. Åk hem igen med tåg, flyg eller privat skjuts.

6. Upprepa steg 1 till 5 tills ryZZland är besegrat.

Blågula Bilens grundare, Take Aanstoot, hade en gammal lastbil stående som inte användes. Han beslutade att fixa till den, köra den till Ukraina och donera den. Han frågade vänner och bekanta på Facebook om hjälp med gratis eller billig reparation av lastbilen samt donationer av utrustning att fylla lastbilen med. Det var det första fordonet av många och starten på Blågula Bilen.

Lastbil nr. 1
Takes nätverk lyckades hitta lösningar på alla utmaningar, lastbilen fylldes med donerad och nyinköpt utrustning, och den 1 april lämnade Blågula Bilen TA1 Linköping. Genom Ukrainska Föreningen Östergötland hade Take etablerat kontakt med Ukrainas 10:e bergsjägarbrigad (känd som Edelweiss-brigaden). Lastbilen lämnades över till Edelweiss den 4 april och det kunde varit slutet på historien.

Edelweiss berättade att lastbilar är enorm bristvara i Ukraina och att det ofta är bristen på lastbilar som är flaskhalsen i distribution av ammunition och utrustning till soldater, och mat, mediciner, och förnödenheter till civilbefolkningen i de drabbade områdena.

Fortsättning: Fler lastbilar
Tillbaka från Ukraina, och med blodad tand, inköptes ytterligare tre lastbilar! TA2, TA3 och TA4.

Vi var flera som ville jobba ideellt med detta och organisationen ”Blågula Bilen” bildades. Vi hade nu etablerat ett kontaktnät för reparation av lastbilarna och hade även fått donationer av lastbilsdäck och reservdelar från bildels-leverantörer i närområdet.

Arbetet fortsätter!
Vi blir ständigt fler som jobbar i Blågula Bilen, och antalet inköpta lastbilar är nu mer än tio stycken. Lastbilarna levereras till Ukraina så fort vår organisation – och mottagande organisation – klarar av det.

Vi har etablerat leverans till andra militära förband, och har etablerat goda relationer och samarbeten med ett antal andra hjälporganisationer. Se sidan ”Sponsra” för detaljer.

Vi håller också på att sätta upp en ny organisation i Ukraina för att underlätta gränsövergång, tull, import till Ukraina, etc.

Leverans och samarbete i Ukraina
Vi levererar till flera motparter i Ukraina; Ett flertal militära förband (tex 56th Motorized Brigade, 503rd Separate Marine Battalion), sjukhuset i Ternopil, organisationen Ukraine Aid Ops, OperationAid, m.fl.

Vår första partner i Ukraina är Edelweiss-bataljonen (https://www.facebook.com/edelveysfund) som har sitt urspungliga säte i Kolomija i sydvästra Ukraina – men som nu förstås utför sitt jobb i östra och södra Ukraina. Edelweiss skickade denna fina diplom efter den fjärde leveransen 

Samarbetspartners

”OperationAid”
Vi genomför samleveranser, gemensamma insamlingar och hjälper varandra med logistik, administration och resurser, både i Sverige och i Ukraina.

”Swedish Rescuers”
Vi genomför samleveranser från Sverige när det gäller blåljusfordon, främst brandfordon. Vi hjälper varandra med logistik, administration och resurser, både i Sverige och i Ukraina.

”Ukrainska Föreningen Östergötland”

En ideell förening som jobbar med insamling och distribution av förnödenheter både i Ukraina och i Sverige. Genom Ukrainska Föreningen har vi dialog både med Ukrainare i Sverige, olika aktörer inne i Ukraina samt med Ukrainas ambassad i Sverige.

”Union for Ukraine”
En organisation som, precis som Blågula Bilen, köper fordon som skänks till Ukraina och samlar in utrustning som behövs. Vi hjälper varandra med logistiken, både i Sverige och gällande transporten till Ukraina.

”Ukraine Aid Operations”
Har sin huvudsakliga verksamhet i USA men har även hr resurser i Polen, Estland, Lettland och Litauen. UAO har störst fokus på skyddsutrustning till soldaterna men tillhandahåller även lätta fordon som jeepar och SUV:ar.

Vi samarbetar även med andra privata initiativtagare som jobbar med insamling och transport av utrustning och förnödenheter. Samarbetet består i gemensam planering, delade transporter, kommunikation inom Sverige samt med samarbetsparter i Sverige, Polen och Ukraina.

Blågula Bilen drivs som ett aktiebolag

Vi får ibland frågan varför vi inte har 90-konto eller kan erbjuda födelsedagsinsamlingar på Facebook.
 
Det beror bl.a. på att Blågula Bilen drivs som ett företag och inte en ideell förening eller stiftelse.
 
Så varför driver vi Blågula Bilen som ett företag?
Det korta svaret: För att det var det snabbaste, mest effektiva sättet att hjälpa Ukrainas försvar. Det lite längre svaret? Fortsätt läsa…
 
Tord berättar:
”Blågula Bilen började som ett initiativ med endast två personer; Take Aanstoot och Tord Strømdal. Vi hade förvisso hjälp av många runt oss men det var från start en mycket liten ’organisation’. Vi pratade tidigt om att bilda ideell förening som organisationsform, men det finns en del aspekter med ideell förening som gjorde att vi i slutändan istället bildade ett aktiebolag. Här är några av orsakerna:
Ideell förening är en mer trögrörlig organisationsform.
Blågula Bilens fokus var att kunna vara en snabbrörlig, kostnadseffektiv och fokuserad organisation, och då var den ideella föreningens trögrörlighet ett hinder ansåg vi.
Möjligheten att agera unilateralt, utan att behöva vänta två veckor på en extra stämma eller dylikt, var då en viktig faktor. Att bilda förening var helt enkelt för riskabelt som situationen var då. Det ska dock sägas att vi sannolikt kommer bilda ideell förening eller stiftelse som kommer äga aktiebolaget. Vi har, sedan nyår, dialog med auktoriserad revisor om hur vi ska gå till väga för att ombilda bolaget till ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och/eller bilda stiftelse/förening som ägare till bolaget.
 
 
Bilhandel och export/tull.
En ideell förening kan förvisso köpa och sälja bilar, och kan förvisso genomföra tull/export, men tröskeln är högre. Ett aktiebolag vet ’alla’ hur det funkar, och när vi ringer Tullverket eller Transportstyrelsen med en fråga så får vi ett enkelt, rakt svar. Samma fråga, ställt om en ideell förening, skulle sannolikt resultera i ett mindre tydligt svar. Detsamma gäller den faktiska tulldeklarationen. Vi hade dialog med 3-4 tullbolag innan vi slutligen lyckades hitta ett tullbolag som accepterade att genomföra tulldeklarationer till Ukraina åt oss som Aktiebolag. Hade vi varit en ideell förening är det vår uppfattning att vi i praktiken sannolikt inte haft möjlighet att genomföra tulldeklarationer alls.
 
Tidsaspekten och snabbhet.
Innan bolagsbildningen samlades pengarna in till Takes privata konto med Takes privata Swishnummer. Transparensen var noll, mängden insamlade pengar växte, och vi kände ett stort behov att komma igång med en fungerande bokföring och organisation så fort som möjligt. Aktiebolag var då ’vägen med minst motstånd’ för oss. Vi kunde snabbt och enkelt komma igång med ett AB. Målet var och för att hjälpa Ukrainas försvar på det mest effektiva sättet.
 
Finansiering
Aktiebolag är dock inte alltid den mest smidiga lösningen gällande finansiering, vi kan inte hantera pengar hur som helst, som en förening kan göra. Det har begränsat oss, då vi t.ex. inte har möjlighet att skicka pengar från Blågula Bilen till organisationer som behöver ekonomiskt stöd.
 
Transparens
Att vi är ett aktiebolag, och inte en ideell förening har vi försökt vara tydliga med från start. Det står på vår hemsida och vi har postat om det i sociala medier vid ett antal tillfällen, bl.a. när vi först startade bolaget. Som aktiebolag tvingas vi följa bokföringslagen och aktiebolagslagen, och vi är skyldiga att redovisa verksamheten i årsbokslutet med översyn av revisor.
Vi anser oss vara enormt effektiva i det vi gör, med praktiskt taget noll administrativ overhead. Vi redovisar regelbundet i sociala medier hur mycket pengar som kommer in till oss och vi redovisar hur mycket vi levererar i form av fordon etc. Vi har också redovisat samtliga tillfällen där vi i bolagsstyrelsen har tagit ut vinst, lön, arvode eller annan belöning för att driva arbete – vilket hittills är exakt noll gånger. Vi har numera en anställd i Ukraina och redovisade då hennes lön samt var pengarna kommer från. Vi redovisar vilka kanaler pengarna kommer in via, hur fordon medfinansieras, vilka slutmottagarna är (i den grad vi har möjlighet), etc.
 
Vi är trygga i att vi driver en organisation som både är väsentligt mer transparent normalt ’i branschen’ och att vi bedriver en verksamhet som är oerhört effektiv från donation till konkret, behovsstyrd stöd till Ukrainas försvar.
 
Slava Ukraini!”

Hjälp oss sprida budskapet!

Ladda gärna ner vår flyer, skriv ut och lägg på fikabordet där du jobbar.

Swish

Öppna Swish och scanna QR-koden för att swisha en valfri gåva till
123 607 66 65.

Banköverföring

Bankgiro för betalningar inom Sverige:
5899-3932

Internationella betalningar
IBAN: SE70 8000 0802 1818 4401 3431
BIC: SWEDSESS